موکت ظریف مصور

موکت ظریف مصور،موکت ظریف مصور یکی از تولیدات داخلی و همچنین صادر کننده موکت  و مواد و پلیمر شیمی میباشد .شرکت ظریف مصور علاوه بر تولید موکت در زمینه  تولیدو منسوجات پلیمیری  در کشور دارای امتیازات  بی نظیری میباشد .

موکت ظریف مصور هرمس

موکت پرز بلند ، آنتی باکتریال ، مخصوص اتاق خواب و کودک
1195700
1170000
 •  

موکت ظریف مصور رویال

موکت پرز بلند ، ارتفاع یک سانت مخصوص اتاق خواب و مسکونی
379600t
355000 t
 •  

موکت ظریف مصور رویال کلاستیک

موکت پرز بلند ، آنتی باکتریال ، مخصوص اتاق خواب و کودک
395000359000t
370000 359000t
 •  

موکت ظریف مصور سیدنی تک رنگ سپرت

موکت پرز بلند ، آنتی باکتریال ، مخصوص اتاق خواب و کودک
4420000
430000
 •  

موکت ظریف مصور سیدنی اسپرت

موکت با پرز متوسط مناسب اتاق خواب، موکت زیر فرش
442000t
430000 t
 •  

موکت ظریف مصوریونیک

موکت طرح دار ، پلی استر ، با دوام ، مناسب مسکونی
1196040t
1170000 t
 •  

موکت ظریف مصورشگی الگانس

موکت پرز بلند ، آنتی باکتریال ، مخصوص اتاق خواب و کودک
442000t
430000 t
 •  

موکت ظریف مصور نویان

موکت پرز دار ، طرح دار پلی پروپیلن با دوام ، مناسب موکت زیر فرش
267000t
267000 t
 •  

موکت ظریف مصور رها

موکت لوپ با دوام اداری و مسکونی
253766t
245000 t
 •  

موکت ظریف مصور راش اکو

موکت پرز بلند راش ، طرح پارکتی مناسب فضا های مسکونی
337400 t
 •  

موکت ظریف مصور ال گلی

موکت پرز دار ، طرح دار پلی استر با دوام ، مناسب مسکونی
397762t
386000 t
 •  

موکت ظریف مصور هراز

موکت پرز دار ، طرح دار پلی استر با دوام ، مناسب مسکونی
398124t
386000 t
 •  

موکت ظریف مصور مانا

موکت پرز دار ، مناسب مسکونی ، موکت طرح برگ پلی استر
302000t
280000 t
 •  

موکت ظریف مصور کاریز

موکت پرز بلند ا رتفاع پرز متوسط ، پلی استر و مناسب مسکونی
337400t
320000 t
 •  

موکت ظریف مصورترمو

موکت پرز دار ، طرح دار پلی استر با دوام ، مناسب مسکونی
337400t
320000 t
 •  

موکت ظریف مصور ارم

موکت لوپ طرح رها ، مناسب اداری و مسکونی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور ترنج

موکتطرح دار مناسب موکت مسکونی
337543t
320000 t
 •  

موکت ظریف مصورپاییز

موکت پاییز پلی آمید
405100t
390000 t
 •  

موکت ظریف مصور آیسو

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی ، موکت رول
330000t
312000 t
 •  

موکت ظریف مصورمونترال

موکت مونترال لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی
294885t
290000 t
 •  

موکت ظریف مصورآیهان

موکت پلی آمید و لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی
468736t
430000 t
 •  

موکت ظریف مصورخزر

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی موکت لوپ
253399t
230000 t
 •  

موکت ظریف مصور النا

موکت طرح دار ، مناسب و مسکونی
397400t
385000 t
 •  

موکت ظریف مصور واج

موکت پلی استر و مناسب موکت مسکونی
355000t
325000 t
 •  

موکت ظریف مصور پاریس

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی آ موکت لوپ درشت
321464
315000
 •  

موکت ظریف مصور بیستون

موکت پلی آمید ، مناسب موکت اداری و مسکونی
523149t
480000 t
 •  

موکت ظریف مصور الیت

موکت پلی آمید و لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی
523170t
480000 t
 •  

موکت ظریف مصور Sponge_Bob

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی آ موکت لوپ درشت
309600t
300000 t
 •  

موکت ظریف مصور میخک

موکت ، مناسب موکت اداری و مسکونی
309600t
300000 t
 •  

موکت ظریف مصورونیز

موکت پلی آمید و مناسب موکت اداری و مسکونی
405100t
390000 t
 •  

موکت ظریف مصور نهال

موکتپلی استر ، مناسب اداری و مسکونی موکت لوپ
397220t
360000 t
 •  

موکت ظریف مصورکاملیا

موکت پلی پروپیلن ، مناسب موکت اداری و مسکونی
635000t
600000 t
 •  

موکت ظریف مصورنیلوفر

موکت لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی
226800t
226000 t
 •  

موکت ظریف مصور هامون

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی آ موکت لوپ
240000t
230000 t
 •  

موکت ظریف مصور ونوس

موکت پلی پروپیلن ، مناسب موکت اداری و مسکونی
219000t
210000 t
 •  

موکت ظریف مصورحصیری

موکت لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور دریا

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی آ موکت لوپ

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورصدف

موکت طرح دار صدف تافتینگ ظریف مصور
218000t
215000 t
 •  

موکت ظریف مصورترانه

موکت لوپ مناسب موکت اداری و مسکونی
240000t
230000 t
 •  

موکت ظریف مصور هستی

موکت لوپ ، مناسب اداری و مسکونی آ موکت لوپ
302000t
280000 t
 •  

موکت ظریف مصوربره ناقلا

موکت طرح دار صدف تافتینگ ظریف مصور
309600t
300000 t
 •  

موکت ظریف مصور بارسلون

این موکت یه صورت سفارشی میباشد

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور تایل اداری

موکت اداری تایل مناسب فضا های پر تردد ، مسکونی اداری ، نمایشگاه و هتلی

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی ظریف مصور

چمن مصنوعی ظریف مصور

موکت نمدی ظریف مصور

موکت طریف مصور مارال

موکت نمدی طرح ساده
64000t
62000 t
 •  

موکت ظریف مصور کبریتی

موکت نمدی طرح ساده
80001t
78000 t
 •  

موکت ظریف مصورپارکت توسکا

موکت نمدی طرح پارکت توسکا
105000t
104000 t
 •  

موکت ظریف مصور پارتک

موکت نمدی پارتک
77960t
76000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی درسا

موکت نمدی طرح لوزی
78540t
77000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی شراره

موکت نمدی طرح چاپی
82000t
75000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی نارون

موکت نمدی چاپی
88220t
86000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی اشرافی

موکت نمدی چاپی
84200t
80000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی چلیپا

موکت نمدی طرح برگ ریز
68000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی ویدا

موکت نمدی طرح لوزی
80000t
75000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی ماهور

موکت نمدی طرح هندسی ساده
52100t
49000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی مینا

موکت نمدی طرح هندسی ساده

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی نازنین

موکت نمدی طرح ساده

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی دلسا

موکت نمدی طرح ساده
64600t
61000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی ارکید

موکت نمدی طرح ساده

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی چیکا

موکت نمدی طرح ساده
59600t
55000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی بهار

موکت نمدی طرح چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی اروند

موکت نمدی طرح ساده
72400t
68000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی پانیز

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی قاصدک

موکت نمدی زرین بافت
78100t
67700 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی تیانا

موکت نمدی طرح تشریفاتی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی تشریفات

موکت نمدی طرح تشریفاتی
73100t
68000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی حدیث

موکت نمدی طرح چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی شراره

موکت نمدی طرح ساده
63000t
58000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی درباری

موکت نمدی زرین بافت
109100t
98000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی کارون

موکت نمدی زرین بافت
101800t
94300 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی سحر

موکت نمدی حرارتی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی جلفا

موکت نمدی طرح پتینه
84100t
76000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی سیلویانا

موکت نمدی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی آیدین

موکت نمدی
68100t
56000 t
 •  

موکت ظریف مصورنمدی نسیم

موکت نمدی زرین بافت

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی دورنیکا

موکت نمدی زرین بافت

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی کاج

موکت نمدی زرین بافت

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصورنمدی مارلیک

موکت نمدی مارلیک
80800t
75000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی گلشن

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی کیش

موکت نمدی چاپی
115500t
107000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی کارینا

تماس بگیرید

68000
66000
 •  

موکت ظریف مصور نمدی ساینا

موکت نمدی طرح ساده

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی سهند

موکت نمدی طرحزرین بافت
74500t
71500 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی نارون

موکت نمدی نارون
75000t
71300 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی میلاد

موکت نمدی حرارتی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی ماهان

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی فرزان

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی سناتور

موکت نمدی طرح چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی اشرافی

موکت نمدی چاپی
92600t
84000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی اطلس

موکت نمدی چاپی
115500t
107000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی دیبا

موکت نمدی حرارتی
59600t
55000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی دیانا

موکت نمدی چاپی
84000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی رایکا

موکت نمدی طرح چاپی
80000t
75000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی کیمیا

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی گیسو

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی آریانا

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی افرا

موکت نمدی چاپی
92600t
84000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی لیان

موکت نمدی چاپی
76700t
71000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی سپیدار

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی فرزین

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی رادین

موکت نمدی چاپی
115500t
107000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی الیکا

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی کودک

موکت نمدی چاپی
92300t
89000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی نوبهار

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی فریال

موکت نمدی چاپی

تماس بگیرید

 •  

موکت ظریف مصور نمدی آیدین

موکت نمدی چاپی
68100t
62000 t
 •  

موکت ظریف مصور نمدی آیلا

موکت نمدی طرح چاپی
82000t
75000 t
 •  
درباره موکت ظریف مصور

موکت ظریف مصور ، یکی از شرکت های تولیدی  در زمنیه تولیدات داخلی و منشوجات پلیمری میباشد . اسن شرکت با بهره گیری از دانش و علوم و فنون جدید توانسته اسد در زمینه تولید موکت های تافتینگ و تولید موکت های نمدی دارای رتبه و امتیازات وِیژه ای باشد . شرکت تولید ظریف مصور  در تولید الیاف و نخ و رنگ دانه ای صنعتی و همچنین مواد اولیه مصالح ساختمانی مثل ساندویچ پنل ها  .  مواد و متریال  ساخت ماشین ها و همچنین  و همچنین تنوع در کالای خواب وارداتی و تولید نقش به سزایی داشته است . کارخانه موکت ظریف مصور بخشی از این کارخانه پترو شیمی میباشد . امروز ه نیار0ز ودر خواست و تقاضا موکت باری فضا های مسکونی و اداری و هتلی بسیار میباشد . ویکی از بهترین و به صرف ترین از کف پوش های ممکن را میتوان  موکت دانست . موکت ها در انواع مختلف بافت و جنس تولید میشوند و تنوع و رنگ های بسیار متنوع میباشد .

1.موکت تافتینگ : موکت تافتینگ ظریف مصور نوعی موکت هست که از ترکیب نمد و الیاف به هم تافته شده است . موکت های تافتینگ ظریف مصور  از نظر جنس و نوع بافت با هم متفاوت است و دارای قیمت های متفاوتی میباشند . این موکت های تافتینگ که از الیاف تشکیل شده و پرز دار هستند بسته به توع و نو ع رنگ متفاوت هستند .

2. موکت های نمدی : موکت های نمدی ظریف مصور از نمد تشکیل شده و در انواع مختلف موکت  های نمدی حرارتی و مومت چاپی و زرین بافات ها تعریف میشوند .

انواع موکت تافتینگ ظریف مصور : موکت های تافتینگ ظریف مصور بسته به نوع بافت این نوع موکت ها متفاوت است .

قبل از معرفی موکت های تافتینگ ظریف مصور اول با نوع بافت موکت و جنس موکت ها آشننا میشویم

انواع بافت موکت ظریف مصور ک

1.موکت کات ظریف مصور

2.موکت لوپ ظریف مصور

موکت کات به چه موکتی گفته میشود ؟

موکت های کات نوعی از موکت میباشد که الیاف آن به صورت کات شده و قیچی شده به صورت عمود به روی نمد قرار میگسرد حال این نوع بافت میتواند بستگس به ارتفاع پرز داشته باشد . این موکت بسیار راحت میباشد و برای مصارف خانگی توصیه میشود . باز این موکت ها بسته به نوع جنس  با هم متفاوت هستند .

موکت لوپ به چه موکت گفته میشوند ؟

در این موکمت ها الیف به صورت دورانی و گره ای به داخل خود موکت بر میگردد در واقع این موکت ها برای مکان های پر تردد و مان ها مسکونی نیز استفاده میشود .

معایب  و مزایای موکت کات :

از مزایای موکت کاتد میتوان به راحتی ، احساس آرامش ، نرم بودن ، آنتی باکتریال بودن ، و موکت عایق گرما و سرما اشاره کرد. قیمت و خرید موکت ظریف مصور بسته به نوع نراکم و ارتنفاع پرز متفاوت میباشد . از موکت های تافتینگ با بافت لوپ ظزیف مصور میتوان به موکت های :

موکت رویال ظریف مصور ، یکی از پر فروش ترین موکت های ظریف مصور در بخش تافتینگ ظریف مصور موکت رویل ظریف مصور میباشد و موکت روئیل  ظریف مصئور دراری ارتفاع پرز یک سانت و آنتبی باکترایل  میباشد و یکی از راحت ترین موکت برای اتاق خواب مخصوصا اتاق خواب کودک به شمار میرود انیم موکت  دارای رنگ بندی مختلف و تنوع رنگ مباشد .

موکت هرمس ظریف مصور :

موکت هرمس ظریف مصور دراری ارتفاع پرز دو سانت و کاملا متراکم و موکت از نوع کات میباشد .این موکت در فضا های سرد و مخصوصا اتاق کودکان و فضا هایی که نیاز به عایق صوتی و حرارتی میباشد را میتوان استفاده کرد .

موکت سیدنی  ظریف مصور :

موکت سیدنی ظریف مصور در دو طرح موکت سیدنی اسپرت و موکت سیدنی سادهه تولید شده است . این موکت دارای ارتفاع پرز یک و نیم سانت و بسیار نرم میباشد . تراکم این موکت از موکت هرمس کمتر بوده و از لحاظ نرمی بسلر نرم میباشد و گزینه عالی برای اتاق خواب ها و اتافق مودک میباشد .

موکت یونیک ظریف مصور :

موکت یونیک ظریف مصور از محصولات جدید موکت ظریف مصور میباشد . نخ های این محصول کره ای و وارداتبی میباشد . موکت ظریف مصور ، موکت یونیم دارای رنگ بندی های مدرن و به روز میباشد .

موکت شگی اگانس ظریف مصور ، موکت ال گلی ، موکت هراز و … از موکت های تافتینگ ظریف مصور میباشند .

موکت های نمدی ظریف مصور :

موکت های نمدی ظریف مصور در بخش های مختلف موکت حراریتی ، موکت چاپی و زرین بافت ها خلاصه میشوند .

موکت های نمدی حرارتی : ظریف مصور در محصولات خو یک سری از موکت های نمدی را از به دلیل دو لایه بدن این موکت لایه رویی را با حرارت طرح ایجاد میکنند .

موکت های نمدی چاپی : این موکت ها تصاویر زیبایی روی آن ها چاپ میشوند .

موکت های نمدی زرین بافت : در این نوع موکت ها ، از طریف دوخت و نخ طرح ایجاد میشود .

انواع جنس   الیاف موکت های ظریف مصور :

 1. پلی پروپیلن
 2.  پلی آمید
 3. پلی استر

پلی پرو پیلن

در ساختار موکت ظریف مصور ، نوعی الیاف هستند که به دلیل قابلتی ارتجاعی بالا این مواد قردت در برابر فشار دارند . به همین دلیل است که موکت ظریف مصور یکی از پزر کار بردترین الاف موجود را د در تولید موکت های خود استفاده میکند . و نکته قابل توجه این میباشد که قیمت پلی پرو پیلن ها نیز به صرفه میباشد از موکت های ظریف مصور 80 درص با مواد پرو پیلن تولید شده است .

پلی آمید :

پلی آمید ها یکی از مواد گران و واردات و تهیه آن بسیار سخت میباشد . این مواد و الیف نسبت به نوع ساختار شان  بسیار مقاوم هستند . پلی آنید ها ( نایلون ) ها در واقع بسیار قوی میباشند و د رالیاف پلرچه موکت و … به کار میروند .  شرکت ظریف مصور نوعا پلی امید ها در موکت های اداری و موکت هایی که دارای تردد بالا هستند انتخایب میکنند . علت این انتخاب مقاومت بسیار بالای این الیاف در مقابل  ساییدگی است .

پلی استر ها

اگثر موکت ها چاپی ظریف مصور در واقع از الااف پلی استر میباشد . چون چاپ به روی این الیاف از زیبایی خاصی برخوردا است . پلی استر ها از لحاظ شستشو عالی هستدو برای مصلرف مسکونی و اداری نیز استفاده میشوند .

نمایندگی موکت ظریف مصور:

شهر موکت ایرانی ،نمایندگی موکت ظریف مصور را د ر دو منطقه از تهران ] نمایندگی موکت ظریف مصور در منطقه 22 و مناطق غرب تحت پوشش دارد .

در شهر موکت ایرانی متوانید از طریف مشاوره و خرید آسان ظریف مصور بهترین انتخاب را داشته باشید .

نمایندگان محصولات خانگی ظریف مصور ;

علاوه بر محصولات موکت ظریف مصور ، ظریف مصور  کالای خواب موجود میباشد .

مزایای خرید  موکت ظریف مصور :

1.تنوع محصول

2.قیمت خرید انواع موکت ظریف مصور مکتوب میباشد .

3. تنوع در طرح و رنگ

4. امکان خرید در نمایندگی های معتبر

5.کیفیت و اصالت محصول و ضمانت نامه

6. واحد پشتیبانی و شکایات طریف مصور

7.سامانه خرید آسان ظریف مصور

قیمت ویژه انواع موکت ظریف  مصور :

در  شهر موکت ایرانی ، قیمت ویژه موکت های ظریف مصور در تهران و ارسالی  به شهرستان به بهترین نحو ممکن برای مشتریان عزیز ارایه شده است .

لازم به ذکر است که قیمت موکت های نمدی ظریف مصور نسبت به موکت های تافتینگ ظریف مصور ارزان تر میباشد . ما سعی کرده اینم با قیمت های عالی در کنار شما مشتریان عزیز باشیم .

کدام یک از موکت های ظریف مصور برای اتاق کودک  مناسب است :

موکگت های طرح و با بافت کات و نوع پلی پروپیلن میتواند بهترین انتخاب برای موکت اتاق کدوک باشد .

موکت های اتاق کودک ظریف مصور :

موکت رویال ، موکت هرمس ، موکت یونیک ، موکت شگی الگانس ، موکت رویال کلاستیک ، موکت سیدنی اسپرت

موکت  اداری ظریف مصور: 

موکت اداری ظریف مصور شامل موکت لوپ با الیف پلی پرو پیلن و پلی آمید میشود .موکت ها یاداری باید از استحکام و مقاومت خاصی برخوردار باشند . از موکت های اداری معروف ظرف مصورمیتوان موکت اداری آیسو ، موکت ادرای ایهان و رها و مونترال را نام برد .

موکت ظریف مصور و معماری :

یکی از وی يگی های موکت ظریف مصور ، کاربد زیبایی این محصول در معماری فضا است . موکت های با طرح ساده و ترکیب رنگ بندی طوسی و کرم و سفید صدفی نقش کف پوش بیار شیکی را ایفا میکند . فضای اتاق خواب با پوشاندم موکتن به یک فضای دنج و از همه مهمتر گرم تبدیل میشود . این نوع معماری ئر فضا از لحاظ کف پوش میتوان به کار برد این موکت در فضا های هتلی ، اداری و تجاری دید.

لیست قیمت موکت ظریف مصور
سوالات رایج

لیست قیمت خرید موکت ظریف مصور آ باتوجه به نوع بافت موکت و کارایی موکت و جنس موکت مشخص میشود و معمولا موکت ها نمدی ارزان تر از موکت های تافتینگ هستند. و موکت هایی با پرز کوتاه در موکت های کات ارزان تر هستند .

موکت ای ظریف مصور ، موکت های تافتینگ همه دارای عرض سه میباشند .موکت برحسب متر مربع محاسبه  میشود . به عنوان مثال اگر اتاق شما 12 متر مربع باشد موکت سه در 4 و قیمت موکت در 12 ضرب میشود .

موکت رویال ظزیف مصور ، موکت هرمس ، موکت یونیک ، موکت سیدنی ظریف مصور 

موکت های تافتینگ ظریف مصور عموما کوبیدگی ندارند برای رفع کوبیدگی موکت ها باید از اسپری آب و صابون استفاده کنیم .

شعبه اول فروش فلکه صادقیه ] پشت پارک استقلال ، ساختمان گلستان ط 6 واحد 21، شعبه دوم شهرک گلستان منطقه 22 خیابان امیری صفت مجتمع پرامیس واحد c9