امکان پرداخت در محل

شهر موکت ایرانی ، نماینده فروش موکت پالاز و موکت ظریف مصور این امکان را فراهم کرده در صورت ارسال بار مشتری بتواند درب محل از طریق دستگاه های پوز و یا اینترنتی پرداخت را انجام نماید . از ظریف شایت متصل به درگاه اینماد میباشد .