قیمت اصلی تومان745,000 بود.قیمت فعلی تومان730,000 است.
3% موکت پلازا آرتا کرم روشن درجه یک
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان430,000 است.
5% مكان گيرنده
قیمت اصلی تومان580,000 بود.قیمت فعلی تومان550,000 است.
6% موکت آرتا bl 002
قیمت اصلی تومان580,000 بود.قیمت فعلی تومان560,000 است.
4% موکت آرتا bl 001
قیمت اصلی تومان745,000 بود.قیمت فعلی تومان720,000 است.
4% موکت آرتا پالازدرجه یک کرم
قیمت اصلی تومان335,000 بود.قیمت فعلی تومان330,000 است.
2% موکت اداری شبنم